Přeskočit na obsah

 

Kavárna Národního domu

Vaří a obsluhují Vás žáci Středního odborného učiliště obchodního v Prostějově. Vaší návštěvou přispíváte k rozvoji jejich výchovy a vzdělání. Děkujeme!

Společnost je pokračovatelem staleté tradice poskytování hostinských služeb ve spolkové části Národního domu v Prostějově.

Vstupem města Prostějova jako zakladatele do společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s. dne 16.9.1999 lze datovat její založení. Další zakladatelé jsou k uvedenému datu Střední odborné učiliště obchodní Prostějov a Švehlova střední odborná škola Prostějov.

Hlavní činností společnosti je praktická výuka studentů a žáků zakladatelských škol v hostinských a potravinářských oborech. V doplňkové činnosti společnost pořádá kulturní a společenské akce založené na neziskovém principu.

Zakladatelé poskytují svým žákům a studentům, občanům a návštěvníkům města služby, pro které je budova Národního domu historicky předurčena. Obecně prospěšná společnost se stala kulturním a společenským fenoménem města Prostějova. Její aktivity v kulturní oblasti mají nadregionální charakter a jsou v uměleckých kruzích vysoce ceněny. Stejného ohlasu chce společnost dosáhnout i v hostinských službách. Nově otevřená secesní KAVÁRNA GALERIE rozšiřuje poskytování špičkových gastronomických služeb v Národním domě v Prostějově.

 

tisk stránky